- Διαφήμιση -

Καμίνια: 41χρονος επιχειρηματίας ξυλοκόπησε άγρια Πακιστανό

Σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΑΣ ο 41χρονος επι­χει­ρη­μα­τί­ας είχε προ­σω­πι­κές δια­φο­ρές με δύο ομο­ε­θνείς υπαλ­λή­λους του, αλλά τελι­κά επι­τέ­θη­κε στον συγκά­τοι­κό τους μετά από φρα­στι­κό επεισόδιο…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων