- Διαφήμιση -

Δράση για την προστασία των αστέγων λόγω καύσωνα στον Πειραιά

Έχει δημιουργηθεί ειδικά κλιματιζόμενος χώρος

Κοι­νω­νι­κοί λει­τουρ­γοί της ΚΟΔΕΠ και στε­λέ­χη της Δημο­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας, βρί­σκο­νται στο λιμά­νι του Πει­ραιά, καθώς και σε διά­φο­ρα σημεία της πόλης και ενη­με­ρώ­νουν τους αστέ­γους για τον κλι­μα­τι­ζό­με­νο χώρο που λει­τουρ­γεί σε 24ωρη βάση ο δήμος Πει­ραιά στα Καμίνια.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων