- Διαφήμιση -

Ξαφνική χαλαζόπτωση στο κέντρο και τα νότια προάστια της Αθήνας

Μετά τις εναλλαγές ήλιου, συννεφιά, βροχής

Δεν έφθα­νε ο άστα­τος και­ρός, με τις εναλ­λα­γές ήλιου, συν­νε­φιάς, βρο­χής στο λεκα­νο­πέ­διο Αττι­κής, ήρθαν και οι χαλα­ζο­πτώ­σεις να συμπλη­ρώ­σουν το παρά­ξε­νο σκη­νι­κό του καιρού.

Συγκε­κρι­μέ­να, το μεση­μέ­ρι όσοι κινού­νταν στο κέντρο της Αθή­νας και τα νότια προ­ά­στια, ήρθαν αντι­μέ­τω­ποι με μία ξαφ­νι­κή χαλα­ζό­πτω­ση, η οποία σε κάποια σημεία ήταν τόσο ισχυ­ρή, ώστε να μοιά­ζει σαν να χιόνισε.

Το φαι­νό­με­νο δεν διήρ­κε­σε πολ­λή ώρα, ωστό­σο είχε έντα­ση, ενώ το μέγε­θος του χαλα­ζιού ήταν περί­που όσο ένα φουντούκι.

Δεί­τε φωτογραφίες:

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων