- Διαφήμιση -

Εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι

Οι επιβαίνοντες του αυτοκινήτου που διεμβόλισε λεωφορείο είχαν διαπράξει προηγουμένως ληστεία

Ένα σοβα­ρό τρο­χαίο έγι­νε χθες το βρά­δυ, στις 21:40, στη δια­σταύ­ρω­ση Καρα­μαν­λή με Αγί­ας Τριά­δας στο Μενί­δι, όταν ένα ΙΧ αυτο­κί­νη­το στο οποίο επέ­βαι­ναν τέσ­σε­ρα άτο­μα, διεμ­βό­λι­σε ένα αστι­κό λεωφορείο.

Τα τέσ­σε­ρα άτο­μα που επέ­βαι­ναν στο αυτο­κί­νη­το είχαν προη­γου­μέ­νως ληστέ­ψει με την απει­λή μαχαι­ριών έναν δια­νο­μέα κατα­στή­μα­τος εστί­α­σης, στη λεω­φό­ρο Καρα­μαν­λή. Στην προ­σπά­θειά τους να ξεφύ­γουν, προ­κά­λε­σαν το τρο­χαίο.

Από τη σύγκρου­ση τραυ­μα­τί­στη­καν σοβα­ρά οι δύο από τέσ­σε­ρις επι­βαί­νο­ντες στο ΙΧ (ανε­πι­βε­βαί­ω­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες λένε ότι ο ένας είναι νεκρός) και μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο, ενώ οι άλλοι δύο τρά­πη­καν σε φυγή, προ­κει­μέ­νου να ξεφύ­γουν της σύλληψης.

Επί­σης, από το περι­στα­τι­κό στο Μενί­δι τραυ­μα­τί­στη­κε ελα­φρά και ο οδη­γός του λεωφορείου.

Δεί­τε φωτο­γρα­φί­ες από το σημείο:

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων