- Διαφήμιση -

Συνελήφθη στη Σουηδία 46χρονος Κολομβιανός — Είχε ανοίξει «χειρουργικά» θυρίδες τράπεζας στη Νέα Σμύρνη

Στη Σου­η­δία εντο­πί­στη­κε 46χρονος, ο οποί­ος ήταν το ένα από τα τρία μέλη της συμ­μο­ρί­ας Κολομ­βια­νών που είχαν ταυ­το­ποι­η­θεί από την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μί­ας ως δρά­στες της κινη­μα­το­γρα­φι­κής διάρ­ρη­ξης πέντε θυρί­δων, στις 8 Ιου­λί­ου 2022, σε τρά­πε­ζα στη Νέα Σμύρνη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων