- Διαφήμιση -

Τα σενάρια τρόμου για τις θερμοκρασίες και 49°C στην Αθήνα – «Πιθανόν να έχουμε το πιο θερμό καλοκαίρι», λέει ο Λέκκας

Τις προ­βλέ­ψεις για το επί­πε­δο που θα κυμαν­θούν οι θερ­μο­κρα­σί­ες το φετι­νό καλο­καί­ρι σχο­λί­α­σε ο Ευθύ­μιος Λέκ­κας, καθη­γη­τής Γεω­λο­γί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Φυσι­κών Καταστροφών.

«Είναι πιθα­νό να έχου­με το πιο θερ­μό καλο­καί­ρι. Σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο οι προ­ο­πτι­κές για το επό­με­νο καλο­καί­ρι είναι δυσοί­ω­νες. Και αυτό το υπο­γραμ­μί­ζουν οι μεγά­λες θερ­μο­κρα­σί­ες οι οποί­ες αυτή την στιγ­μή υπάρ­χουν στην Ισπα­νία, στη Γαλ­λία αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Η Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειος είναι η πιο ευαί­σθη­τη περιο­χή σε όλα αυτά τα φαι­νό­με­να. Όλα αυτά εντάσ­σο­νται σε αυτό που λέμε κλι­μα­τι­κή κρί­ση», τόνισε…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων