- Διαφήμιση -

Αρτέμιδα: Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη στιγμή που κατέβαινε από σχολικό λεωφορείο

Νέο τρο­χαίο, αυτή τη φορά στην Αρτέ­μι­δα. Μία 15χρονη παρα­σύρ­θη­κε από ΙΧ, κατε­βαί­νο­ντας από σχο­λι­κό λεωφορείο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στο τρο­χαίο που έγι­νε στην Αρτέ­μι­δα νωρί­τε­ρα την Τετάρ­τη (26.04.2023) το κορί­τσι τραυ­μα­τί­στη­κε ελα­φρά και μετα­φέ­ρε­ται με ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ σε εφη­με­ρεύ­ον νοσο­κο­μείο για να υπο­βλη­θεί στις απαι­τού­με­νες ιατρι­κές εξετάσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων