- Διαφήμιση -

Νέα Σμύρνη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ του Σαββάτου, καθώς ένα δέντρο έπεσε πάνω σε αρκετά οχήματα

Συνα­γερ­μός σήμα­νε στην Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, καθώς ένα δέντρο έπε­σε πάνω σε αρκε­τά οχήματα.

Οι αρχι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες που έλα­βε η Πυρο­σβε­στι­κή έκα­ναν λόγο για 8 οχή­μα­τα, όμως, σε νεό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση ανα­φέ­ρε­ται πως το δέντρο μπο­ρεί να έχει κατα­πλα­κώ­σει έως και 12 οχήματα.

Η ίδια πηγή ανα­φέ­ρει πως δεν υπήρ­ξε κανέ­νας επι­βαί­νων στα οχή­μα­τα, που πιθα­νό­τη­τα ήταν σταθ­μευ­μέ­να στην περιο­χή όπου έπε­σε το δέντρο.

Η Πυρο­σβε­στι­κή έλα­βε την κλή­ση στις 20:51 και στο σημείο επι­χει­ρούν 16 πυρο­σβέ­στες με 7 οχήματα.

Συνο­λι­κά η Πυρο­σβε­στι­κή έχει λάβει δεκά­δες κλή­σεις για κοπές δέντρων και μετα­κι­νή­σεις μεγά­λων αντικειμένων.

 

Πηγή in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων