Κάηκαν τρία αυτοκίνητα σε πυλωτή πολυκατοικίας στον Ταύρο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα

Σε εμπρη­σμό απο­δί­δει η Πυρο­σβε­στι­κή την πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε σε αυτο­κί­νη­το που ήταν σταθ­μευ­μέ­νο σε πυλω­τή πολυ­κα­τοι­κί­ας στον Ταύ­ρο στην οδό Χρυ­σο­στό­μου Σμύρ­νης, από την οποία κατα­στρά­φη­καν και άλλα δύο οχή­μα­τα.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την Πυρο­σβε­στι­κή, στις 04:30, άγνω­στοι δρά­στες έβα­λαν φωτιά στο αυτο­κί­νη­το, η οποία επε­κτά­θη­κε και σε άλλα δύο οχή­μα­τα με απο­τέ­λε­σμα να καούν και τα τρία αυτο­κί­νη­τα.

Για την κατά­σβε­ση της πυρ­κα­γιάς επι­χεί­ρη­σαν 8 πυρο­σβέ­στες με 3 οχή­μα­τα.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων