- Διαφήμιση -

Καλλιθέα: Καρέ – καρέ η καταδίωξη και η σύλληψη διαρρηκτών

Κινη­μα­το­γρα­φι­κή κατα­δί­ω­ξη δύο διαρ­ρη­κτών σημειώ­θη­κε στην Καλ­λι­θέα οι οποί­οι μέρα μεση­μέ­ρι επι­χεί­ρη­σαν να εισβά­λουν σε δια­μέ­ρι­σμα αλλά έγι­ναν αντι­λη­πτοί από τους γείτονες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων