- Διαφήμιση -

Ένας μαγικός περίπατος στο ΚΠΙΣΝ

Περίπατος που επέλεξαν εκατοντάδες πολίτες τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων

Εκα­το­ντά­δες πολί­τες για τον περί­πα­τό τους τη δεύ­τε­ρη ημέ­ρα των Χρι­στου­γέν­νων, επέ­λε­ξαν τις φωτει­νές εγκα­τα­στά­σεις του Πάρ­κου Σταύ­ρος Νιάρ­χος, με το παγο­δρό­μιο στο υπέ­ρο­χα φωτι­σμέ­νο Κανά­λι να χαρί­ζει στα παι­διά στιγ­μές χαράς.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων