- Διαφήμιση -

Άμεση επιβράβευση για όσους ανακυκλώνουν στον Δήμο Νίκαιας — Ρέντη

Άμεση επιβράβευση σε όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης «THE GREEN CITY»

Το πρό­γραμ­μα ανα­κύ­κλω­σης «THE GREEN CITY» που πραγ­μα­το­ποιεί­ται με πρω­το­βου­λία της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και σε συνερ­γα­σία με τον Ειδι­κό Δια­βαθ­μι­δι­κό Σύν­δε­σμο Νομού Αττι­κής (ΕΣΔΝΑ) επι­βρα­βεύ­ει τους πολί­τες που θα συμ­με­τέ­χουν σε αυτό.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων