- Διαφήμιση -

Σοκάρουν οι καταθέσεις των εργαζομένων για το δυστύχημα στον ΗΣΑΠ

Πώς εγκατέλειψαν το βαγόνι

Απο­κλει­στι­κό βίντεο παρου­σί­α­σε το MEGA, από το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα που έγι­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα της 16ης Νοεμ­βρί­ου στον ΗΣΑΠ, όταν ειδι­κή μηχα­νή λεί­αν­σης είχε ανα­πτύ­ξει μεγά­λη ταχύ­τη­τα και κινεί­το ανε­ξέ­λεγ­κτα στις γραμ­μές, με απο­τέ­λε­σμα οι εργα­ζό­με­νοι που βρί­σκο­νταν μέσα να πηδούν για να σωθούν.

Στο φως έρχο­νται οι σοκα­ρι­στι­κές κατα­θέ­σεις των ανθρώ­πων που βγή­καν από το νοσοκομείο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων