- Διαφήμιση -

Έγκλημα στην Καλλιθέα: Προσήχθη ο σύζυγος της γυναίκας που βρέθηκε στραγγαλισμένη

Προσήχθη, πριν από λίγο, στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας ο πρώην σύζυγος της δολοφονημένης Γεωργιανής, που είχε βρεθεί πριν από δύο ημέρες στραγγαλισμένη μέσα στο σπίτι της στην Καλλιθέα.

Προ­σή­χθη, πριν από λίγο, στο τμή­μα ανθρω­πο­κτο­νιών της ασφά­λειας ο πρώ­ην σύζυ­γος της δολο­φο­νη­μέ­νης Γεωρ­για­νής, που είχε βρε­θεί πριν από δύο ημέ­ρες στραγ­γα­λι­σμέ­νη μέσα στο σπί­τι της στην Καλλιθέα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι Αρχές έχουν μέχρι στιγ­μής εντο­πί­σει ενο­χο­ποι­η­τι­κές ενδεί­ξεις και έχουν ενη­με­ρώ­σει τις εισαγ­γε­λι­κές Αρχές για το εάν τα στοι­χεία αυτά είναι ικα­νά για να οδη­γή­σουν τον ύπο­πτο στη Δικαιοσύνη.

Πλέ­ον ανα­μέ­νουν την από­φα­ση του δικα­στι­κούλει­τουρ­γού.

Ο ίδιος πάντως είναι σκλη­ρός και αρνη­τι­κός και μέχρι στιγ­μής αρνεί­ται τα πάντα.

 

Πηγή www.cnn.gr
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων