- Διαφήμιση -

Γλυφάδα: Σύλληψη φυγόποινου που κρυβόταν σε βίλα

Το πρωί της Τρί­της (14/2) συνε­λή­φθη στη Γλυ­φά­δα από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ανα­ζη­τή­σε­ων της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής ένας 57χρονος άντρας, ο οποί­ος ήταν φυγό­ποι­νος και είχε κατα­δι­κα­στεί σε ποι­νή κάθειρ­ξης 14 ετών και τριών ετών με δύο τελε­σί­δι­κες απο­φά­σεις, ενώ του είχε επι­βλη­θεί χρη­μα­τι­κή ποι­νή 45.000 ευρώ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων