- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Έρχεται το πρώτο αποκριάτικο πάρτι του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Την Κυρια­κή στις 19 Φεβρουα­ρί­ου 2023  από τις 11 το πρωί στον Πανελ­λή­νιο Γυμνα­στι­κό Σύλ­λο­γο Αθη­νών (Ευελ­πί­δων 2) στην καρ­διά της Αθή­νας, πολ­λές εκπλή­ξεις  περι­μέ­νουν μικρούς και μεγά­λους. με απο­κριά­τι­κες μου­σι­κές, μεταμ­φιέ­σεις, ξέφρε­νους χορούς, κλό­ουν και μάγους στο πρώ­το απο­κριά­τι­κο πάρ­τι του Δημο­τι­κού Βρε­φο­κο­μεί­ου Αθηνών…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων