- Διαφήμιση -

Γλυφάδα: Φοροδιαφυγή πολλών χιλιάδων ευρώ από γνωστό bar restaurant

Οι ελεγ­κτές της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων ανα­κά­λυ­ψαν ένα ακό­μα κόλ­πο, που χρη­σι­μο­ποιούν οι επι­τή­δειοι για να απο­κρύ­ψουν τζί­ρο και κέρ­δη, ώστε να πλη­ρώ­σουν πολύ λιγό­τε­ρους φόρους από αυτούς, που τους αναλογούν.

Πρό­κει­ται για το κόλ­πο των ακυ­ρώ­σε­ων απο­δεί­ξε­ων, που έχουν εκδοθεί…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων