- Διαφήμιση -

Όρος Αιγάλεω: Εντοπίστηκαν παγίδες με «αόρατα» δίχτυα για άγρια ωδικά πτηνά

Ο Περι­βαλ­λο­ντι­κός Σύν­δε­σμος Δήμων Αθή­νας Πει­ραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και το δασαρ­χείο Αιγά­λεω εντό­πι­σαν και κατέ­στρε­ψαν «αόρα­τα» δίχτυα προ­ο­ρι­σμέ­να να παγι­δεύ­ουν άγρια ωδι­κά πτη­νά, εντό­πι­σαν και κατέ­στρε­ψαν τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες στον Άνω Κορυ­δαλ­λό και στο όρος Αιγάλεω…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων