- Διαφήμιση -

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο την Κυριακή για τον αγώνα «Race for the Cure»

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν την Κυρια­κή (2/10) στην Αθή­να λόγω της διε­ξα­γω­γής του “14ου Αγώ­να δρό­μου και Περι­πά­του «Race for the Cure»”…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων