- Διαφήμιση -

Μαρίνα Αλίμου : Ιστιοπλοϊκό καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά

Την πυροσβεστική ειδοποίησε ο φύλακας στη Μαρίνα Αλίμου όταν είδε τις φλόγες να ξεπηδούν από το σκάφος.

Συνα­γερ­μός σήμα­νε στην Πυρο­σβε­στι­κή τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τρί­της για φωτιά που ξέσπα­σε σε σκά­φος στη Μαρί­να Αλί­μου, με κίν­δυ­νο να επε­κτα­θεί και σε άλλα παρα­κεί­με­να σκάφη.

Η Πυρο­σβε­στι­κή έσπευ­σε στο σημείο με οκτώ οχή­μα­τα και 25 πυροσβέστες.

Το σκά­φος ήταν ιστιο­πλοϊ­κό τύπου κατα­μα­ράν και βρί­σκε­ται εκτός νερού για επισκευές.

Την πυρο­σβε­στι­κή ειδο­ποί­η­σε ο φύλα­κας στη Μαρί­να Αλί­μου όταν είδε τις φλό­γες να ξεπη­δούν από το σκάφος.

Λίγο μετά τις 6:10 κατέρ­ρευ­σε το κατάρ­τι του πλοί­ου αλλά και τα υπο­στυ­λώ­μα­τα με απο­τέ­λε­σμα η φωτιά να «φου­ντώ­σει».

Τελι­κά οι πυρο­σβέ­στες λίγο μετά τις 7:10 κατά­φε­ραν να σβή­σουν την φωτιά χωρίς να υπάρ­ξει κάποιος τραυματισμός.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων