- Διαφήμιση -

Αφρικανική σκόνη θα σκεπάσει σήμερα την Αθήνα

Νέο κύμα κακοκαιρίας

Νέο κύμα κακο­και­ρί­ας έρχε­ται αυτές τις ημέ­ρες και μάλι­στα, η αφρι­κα­νι­κή σκό­νη θα μας «επι­σκε­φτεί» για ακό­μη μία φορά.

Σήμε­ρα στον Άλι­μο η θερ­μο­κρα­σία θα φτά­σει τους 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου με νεφώ­σεις κατά τόπους.

Μετά το μεση­μέ­ρι υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα ασθε­νούς βρο­χής. Αύριο, ο και­ρός θα κινη­θεί στο ίδιο πλαί­σιο, με βρο­χή και τον υδράρ­γυ­ρο στους 17 βαθμούς.

Λόγω της σκό­νης που έρχε­ται από την Αφρι­κή, καλό είναι άτο­μα με ανα­πνευ­στι­κά προ­βλή­μα­τα να απο­φύ­γουν τις περιτ­τές μετακινήσεις.

 

Πηγή www.alimosonline.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων