- Διαφήμιση -

Άλιμος: Σπείρα έκλεβε εξαρτήματα αυτοκινήτων

Δρούσαν στα νότια προάστια

Χει­ρο­πέ­δες σε δύο άτο­μα στον Άλι­μο. Κατη­γο­ρού­νται για 22 κλο­πές εξαρ­τη­μά­των αυτο­κι­νή­των στα νότια προάστια.

Συγκε­κρι­μέ­να, αστυ­νο­μι­κοί της Ομά­δας ΔΙΑΣ συνέ­λα­βαν στον Άλι­μο δύο άτο­μα, που κατη­γο­ρού­νται ως μέλη σπεί­ρας που έκλε­βε εξαρ­τή­μα­τα αυτο­κι­νή­των, σε περιο­χές των νοτί­ων προαστίων…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων