- Διαφήμιση -

Συνελήφθη 40χρονος με πάνω από τρία κιλά κάνναβη

Ποσό­τη­τες ναρ­κω­τι­κών στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Αθή­νας δια­κι­νού­σε, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, ένας 40χρονος, ο οποί­ος συνε­λή­φθη από άνδρες της Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Ασφά­λειας Καλαμάτας.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, ύστε­ρα από την αξιο­ποί­η­ση στοι­χεί­ων που είχε συγκε­ντρώ­σει η Δίω­ξη Ναρκωτικών…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων