- Διαφήμιση -

Εκλογές 2023: Ομιλία Άδωνι Γεωργιάδη σε τρία σημεία… ταυτόχρονα με ολόγραμμα

Ειδι­κό­τε­ρα, από­ψε βρί­σκε­ται στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Γαλα­τσί­ου «Το Καμί­νι», αλλά μέσω ολο­γράμ­μα­τος θα συνο­μι­λή­σει και θα απα­ντή­σει σε ερω­τή­μα­τα νέων που θα βρί­σκο­νται σε Μαρού­σι και Νέο Ψυχικό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων