- Διαφήμιση -

Σαλαμίνα: Συνελήφθη 70χρονος δραπέτης που τραυμάτισε θανάσιμα ηλικιωμένη

Συνε­λή­φθη στη Σαλα­μί­να, 70χρονος ο οποί­ος επι­βαί­νο­ντας σε κλεμ­μέ­νο δίκυ­κλο, άσκη­σε σωμα­τι­κή βία σε βάρος ηλι­κιω­μέ­νης προ­κει­μέ­νου να αρπά­ξει την τσά­ντα της, με απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­τό της…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων