- Διαφήμιση -

Σαλαμίνα: 21χρονος έκανε βόλτες με την κλεμμένη Jaguar γνωστής γυμνάστριας – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Βόλ­τες στην Σαλα­μί­να με το κλεμ­μέ­νο πολυ­τε­λές όχη­μα γνω­στής γυμνά­στριας από τη Βού­λα έκα­νε ένας 21χρονος ο οποί­ος συνε­λή­φθη μετά από καταδίωξη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων