- Διαφήμιση -

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Απόδραση κρατούμενου από την Ευελπίδων

Με την βοήθεια συγγενών και φίλων κατάφερε να το σκάσει!

Σε εξέ­λι­ξη είναι έρευ­νες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη 43χρονου Ρομά, ο οποί­ος κατά­φε­ρε να δια­φύ­γει από τον χώρο των δικα­στη­ρί­ων της πρώ­ην Σχο­λής Ευελ­πί­δων, όπου είχε μετα­χθεί προ­κει­μέ­νου να απο­λο­γη­θεί στον ανακριτή.

Κατά τη μετα­γω­γή του, συγ­γε­νείς και φίλοι του επι­τέ­θη­καν ομα­δι­κά στους αστυ­νο­μι­κούς που τον συνό­δευαν, με απο­τέ­λε­σμα αυτός να βρει την ευκαι­ρία να απο­δρά­σει.

Πρό­κει­ται για μέλος σπεί­ρας που άδεια­ζε σπί­τια στα βόρεια προ­ά­στια με το πρό­σχη­μα της πώλη­σης φρού­των ή παρά­δο­σης εμπο­ρευ­μά­των, όπως χαλιά και πατάκια.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων