- Διαφήμιση -

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στη Σαλαμίνα

Σημα­ντι­κά νέα ευρή­μα­τα προ­σέ­δω­σε η αρχαιο­λο­γι­κή έρευ­να στη βόρεια πλευ­ρά του μυχού του Όρμου του Αμπε­λα­κί­ου, όπου ερευ­νώ­νται, από το 2016, κατα­βυ­θι­σμέ­να αρχι­τε­κτο­νι­κά υπο­λείμ­μα­τα της αρχαί­ας πόλης της Σαλαμίνος.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Σαλα­μί­να σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων