- Διαφήμιση -

Στάση εργασίας των Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας,

Πέμπτη 22 Απριλίου, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 μ.μ

Με αιτή­μα­τα την μη αλλα­γή της νομο­θε­σί­ας του εργα­σια­κού τους καθε­στώ­τος οι εμπο­ρο­ϋ­πάλ­λη­λοι της Αθή­νας κατε­βαί­νουν σε στά­ση εργα­σί­ας την Πέμ­πτη με ταυ­τό­χρο­νη συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από το υπουρ­γείο Εργασίας.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebooκ:
Το Εμπό­ριο σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων