- Διαφήμιση -

Κλείνει το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα

Θετικές 16 μοναχές

Κλι­μά­κιο του ΕΟΔΥ μετέ­βη στο μονα­στή­ρι, όπου πραγ­μα­το­ποί­η­σε τεστ. Από τις 25 μονα­χές της Μονής οι 16 εντο­πί­στη­καν θετι­κές στον κορο­νο­ϊό, με απο­τέ­λε­σμα η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία να λάβει την από­φα­ση για το «λου­κέ­το».

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων