- Διαφήμιση -

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που μπουκάρουν οι ληστές στο πολυκατάστημα στην Ηλιούπολη

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους δράστες της ληστείας στο πολυκατάστημα στην Ηλιούπολη.

Το κλει­στό κύκλω­μα παρα­κο­λού­θη­σης και τα «παγω­μέ­να» καρέ που δεί­χνουν καθα­ρά τα πρό­σω­πα τους, χρη­σι­μο­ποιεί η αστυ­νο­μία για να εντο­πί­σει τους δυο ληστές που χθες το βρά­δυ εισέ­βα­λαν σε κατά­στη­μα ηλε­κτρι­κών ειδών στην Ηλιού­πο­λη και με την απει­λή όπλων άδεια­σαν τα ταμεία.

Η εισβο­λή των δύο δρα­στών στο πολυ­κα­τά­στη­μα της Λεω­φό­ρου Βου­λιαγ­μέ­νης 519 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το βρά­δυ της Τρί­της. Όπως δεί­χνει το βίντεο που μετέ­δω­σε ο Alpha οι δρά­στες χωρίς να φορά­νε κου­κού­λες, εισβάλ­λουν στο κατά­στη­μα αφού παρί­στα­ναν τους πελά­τες και χωρί­ζο­νται. Οι εργα­ζό­με­νοι ανέ­φε­ραν ότι οι δύο άνδρες περι­φέ­ρο­νταν για αρκε­τή ώρα ανά­με­σα στα προϊόντα.

Ο ένας ένο­πλος παρα­κο­λου­θεί την είσο­δο έτοι­μος να ανα­λά­βει δρά­ση αν κάτι πάει στρα­βά την ώρα που ο συνερ­γός του ορμά­ει στα ταμεία, αρπά­ζει μια μαύ­ρη σακού­λα και στη συνέ­χεια δια­τά­ζει την υπάλ­λη­λο να του βάλει μέσα ο,τι μετρη­τά υπάρχουν.

Με λεία άγνω­στο χρη­μα­τι­κό ποσό, βγαί­νουν έξω τρέ­χο­ντας και εξα­φα­νί­ζο­νται. Βγή­καν από μία πλαϊ­νή είσο­δο του κατα­στή­μα­τος και η αστυ­νο­μία δεν κατά­φε­ρε να τους εντοπίσει

Πάντως οι έρευ­νες συνε­χί­ζο­νται κανονικά…

Δεί­τε το βίντεο από το δελ­τίο ειδή­σε­ων του Alpha:

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων