Πανικός στην Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί τα ξημερώματα

Όπως έγινε γνωστό , μία ομάδα ατόμων άρχισε να πυροβολεί ενώ οι κάτοικοι πανικόβλητοι ενημέρωσαν την Αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο

Πανι­κός σε κατοί­κους της Ηλιού­πο­λης σκόρ­πι­σαν άγνω­στοι όταν άρχι­σαν να πυρο­βο­λούν τα ξημε­ρώ­μα­τα στη συμ­βο­λή των λεω­φό­ρων Παπαν­δρέ­ου και Ειρή­νης.

Όπως έγι­νε γνω­στό , μία ομά­δα ατό­μων άρχι­σε να πυρο­βο­λεί κατά αγνώ­στων ενώ οι κάτοι­κοι πανι­κό­βλη­τοι ενη­μέ­ρω­σαν την Αστυ­νο­μία η οποία έσπευ­σε στο σημείο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το περι­στα­τι­κό συνέ­βη λίγο πριν τις 6 το πρωί ενώ ενε­πλά­κη­σαν άτο­μα που επέ­βαι­ναν σε του­λά­χι­στον ένα Ι.Χ και μία μηχα­νή.

Το περι­στα­τι­κό, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες έγι­νε κοντά σε σχο­λείο της περιο­χής.

Μόλις η Αστυ­νο­μία έφτα­σε στο σημείο, οι άγνω­στοι που συμ­με­τεί­χαν στο περι­στα­τι­κό με τους πυρο­βο­λι­σμούς είχαν απο­χω­ρή­σει.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων