- Διαφήμιση -

Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ηλεκτρονικών στην Ηλιούπολη

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην Ηλιούπολη το βράδυ της Τρίτης.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, δύο άτο­μα με καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του προ­σώ­που τους απεί­λη­σαν τους υπαλ­λή­λους, πήραν τα χρή­μα­τα και εξα­φα­νί­στη­καν.

Σημειώ­νε­ται ότι την ώρα της ληστεί­ας δεν υπήρ­χαν πελά­τες μέσα στο κατά­στη­μα.

Αυτή την ώρα βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση της αστυ­νο­μία για τον εντο­πι­σμό των δρα­στών.

 

Πηγή www.cnn.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων