- Διαφήμιση -

Θάνατος δικηγόρου στα Τουρκοβούνια: Το απειλητικό μήνυμα στο κινητό του και η αυτοψία (vid)

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου του νεαρού δικηγόρου που βρέθηκε νεκρός την Τετάρτη 13 Μαρτίου στα Τουρκοβούνια στο Γαλάτσι - Ο ιατροδικαστής που διόρισε η οικογένεια θα κάνει αυτοψία στο σημείο που εντοπίστηκε νεκρός

Τις απα­ντή­σεις στα ερω­τή­μα­τα που βασα­νί­ζουν την οικο­γέ­νεια του νεα­ρού δικη­γό­ρου θα προ­σπα­θή­σει να δώσει ο ιατρο­δι­κα­στής μέσα από την αυτο­ψία που θα κάνει στο χώρο όπου βρέ­θη­κε νεκρός το από­γευ­μα της Τετάρ­της (13/3) ο 30χρονος.

«Βεβαί­ως υπάρ­χουν και τα απο­τε­λέ­σμα­τα των τοξι­κο­λο­γι­κών εξε­τά­σε­ων τα οποία εκκρε­μούν, για­τί έχει και οι οικο­γέ­νεια όπως αντι­λαμ­βά­νε­στε εύλο­γα ερω­τή­μα­τα ως προς τα απο­τε­λέ­σμα­τα αυτά και θεω­ρώ και πολύ σοβα­ρό να γίνει και μία αυτο­ψία από πλευ­ράς μου, για να δω και την τοπο­γρα­φία του χώρου», λέει στο STAR η τεχνι­κή σύμ­βου­λος της οικο­γέ­νειας του δικηγόρου.

Το βρά­δυ της Τρί­της (12/3) ο νεα­ρός δικη­γό­ρος έφυ­γε τελευ­ταί­ος από το γρα­φείο. Έστει­λε μήνυ­μα σε έναν φίλο του πως θα πήγαι­νε για ποτο ωστό­σο μετά δεν απά­ντη­σε ξανά σε κανέ­ναν στο τηλέφωνο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του STAR, το δια­μέ­ρι­σμά του ήταν ανα­στα­τω­μέ­νο ενώ ο αδερ­φός του που είναι αστυ­νο­μι­κός, είπε ότι βρή­κε στο κινη­τό του τηλέ­φω­νο απει­λη­τι­κό μήνυμα.

Οι αστυ­νο­μι­κοί που ερευ­νούν την υπό­θε­ση εξε­τά­ζουν εάν το μήνυ­μα αυτό αφο­ρά κάποια επαγ­γελ­μα­τι­κή υπό­θε­ση που είχε ανα­λά­βει ή κάτι προσωπικό.

Οι συνά­δελ­φοί του κάνουν λόγο για έναν νεα­ρό πολύ εργα­τι­κό και πολύ αγα­πη­τό που ποτέ δεν έδει­χνε κάτι να τον απασχολεί.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων