- Διαφήμιση -

Γαλάτσι: Οδηγός έπαθε ανακοπή την ώρα που οδηγούσε

Από θαύ­μα δεν προ­κλή­θη­κε σοβα­ρό δυστύ­χη­μα στο Γαλά­τσι. Ο οδη­γός του αυτο­κι­νή­του, που κινού­ταν στην άνο­δο της Κερ­κύ­ρας, υπέ­στη ανα­κο­πή καρ­διάς και έχα­σε τον έλεγ­χο του οχή­μα­τος. Αυτό σφη­νώ­θη­κε ανά­με­σα σε παρ­κα­ρι­σμέ­να οχή­μα­τα και είσο­δο πολυ­κα­τοι­κί­ας, προ­κα­λώ­ντας προς στιγ­μήν πανικό…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων