- Διαφήμιση -

Νέα Φιλαδέλφεια: Mελέτη για την αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας Βρυούλων

Σε μια από τις πιο πολυ­σύ­χνα­στες γέφυ­ρες της Εθνι­κής Οδού Αθη­νών — Λαμί­ας, εχουν εντο­πι­στεί σοβα­ρές φθο­ρές που είναι ορα­τές ακό­μα και με γυμνό μάτι. ο λόγος για τη γέφυ­ρα Βρυούλων…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων