- Διαφήμιση -

Συνελήφθη 32χρονος που διέπραττε ένοπλες ληστείες — Σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Χειροπέδες σε έναν 32χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε περισσότερες από δέκα ένοπλες ληστείες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, πέρασαν οι αστυνομικοί ου Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο 32χρονος μαζί με άγνω­στους συνερ­γούς του, κατη­γο­ρού­νται ότι διέ­πρατ­ταν ληστεί­ες κυρί­ως σε πρα­κτο­ρεία ΟΠΑΠ, καθώς και κλο­πές αυτοκινήτων.

Ο δρά­στης συνε­λή­φθη, την περα­σμέ­νη Τρί­τη (2 Απρι­λί­ου), στην περιο­χή των Αχαρ­νών, έπει­τα από οργα­νω­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση της αστυ­νο­μί­ας. Σε βάρος του εκκρε­μού­σε ένταλ­μα σύλ­λη­ψης για ληστεί­ες κατά συρ­ροή και δια­κε­κρι­μέ­νες περι­πτώ­σεις κλο­πών, πλα­στο­γρα­φία και εμπρη­σμό. Παράλ­λη­λα, συνε­λή­φθη και ο 54χρονος πατέ­ρας του δρά­στη, για­τί κατά τη στιγ­μή της σύλ­λη­ψης του 32χρονου, εξύ­βρι­σε και τραυ­μά­τι­σε αστυνομικό.

Σε αστυ­νο­μι­κές έρευ­νες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε δύο οικί­ες βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων, πιστό­λι ρέπλι­κα με τη γεμι­στή­ρα και δύο μονά­δες εγκε­φά­λου οχή­μα­τος αγνώ­στου προ­έ­λευ­σης και Ι.Χ. αυτοκίνητο

Η έρευ­να για την υπό­θε­ση συνε­χί­ζε­ται προ­κει­μέ­νου να ταυ­το­ποι­η­θούν οι άγνω­στοι συνερ­γοί του 32χρονου, ενώ εξε­τά­ζε­ται η συμ­με­το­χή τους σε πλή­θος παρό­μοιων ληστειών. Ο δρά­στης και ο πατέ­ρας του, με τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος τους, οδη­γή­θη­καν στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθη­νών και παρα­πέμ­φθη­καν στο Αυτό­φω­ρο Τρι­με­λές Πλημμελειοδικείο.

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων