- Διαφήμιση -

Στο αρχείο η πειθαρχική έρευνα σε βάρος των εισαγγελέων διαφθοράς Τουλουπάκη, Ντζούρα και Μανώλη

Στο αρχείο τέθηκε από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου η πειθαρχική έρευνα σε βάρος της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, και των επικούρων εισαγγελέων Διαφθοράς Χρ. Ντζούρα και Στ. Μανώλη. Την πειθαρχική έρευνα διενεργούσε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γρηγόρης Πεπόνης.

Η έρευ­να είχε ξεκι­νή­σει με αφορ­μή ανα­φο­ρά του πρώ­ην επο­πτεύ­ο­ντα της εισαγ­γε­λί­ας Δια­φθο­ράς, αντει­σαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, Γιάν­νη Αγγε­λή η οποία αφο­ρού­σε στη διαρ­ροή πλη­ρο­φο­ριών από τη συνά­ντη­ση του ιδί­ου και των εισαγ­γε­λέ­ων Δια­φθο­ράς Αμε­ρι­κα­νούς συνα­δέλ­φους τους και άλλους αξιω­μα­τού­χους στη Βιέννη.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες την αρχειο­θέ­τη­ση της υπό­θε­σης ζήτη­σε ο Γρη­γό­ρης Πεπό­νης με πόρι­σμα που υπέ­βα­λε στην εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, η οποία και την αρχειοθέτησε.

 

Πηγή iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων