- Διαφήμιση -

Ρεπό για προσαγωγές έταζε ΕΛΑΣ μετά την επίθεση στο ΑΤ Ακροπόλεως

«Όποια ομάδα φέρει προσαγωγές, αύριο θα πάρει ρεπό»

Προ­σα­γω­γές ακό­μα και άσχε­των πολι­τών ζητού­σαν βαθ­μο­φό­ροι της ΕΛΑΣ από αστυ­νο­μι­κούς μετά την κατα­δρο­μι­κή επί­θε­ση κου­κου­λο­φό­ρων στο ΑΤ Ακρο­πό­λε­ως, τάζο­ντας ως «δώρο» ρεπό την επό­με­νη ημέρα.

«Όποια ομά­δα φέρει προ­σα­γω­γές, αύριο θα πάρει ρεπό». Η εντο­λή αυτή δόθη­κε, όπως γρά­φει η εφη­με­ρί­δα «Καθη­με­ρι­νή», τη νύχτα του Σαβ­βά­του, μερι­κά μόλις λεπτά μετά την κατα­δρο­μι­κή επί­θε­ση με βόμ­βες μολό­τοφ στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα της Ακροπόλεως.

«Θέλω προ­σα­γω­γές, φέρε μου γύρω στα 20 άτο­μα στην Κρα­τι­κή», φέρε­ται να ζήτη­σε, σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα, από τους υφι­στα­μέ­νους του βαθ­μο­φό­ρους, στέ­λε­χος της διοίκησης.

Το εντυ­πω­σια­κό στοι­χείο μάλι­στα είναι ότι σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες ο αξιω­μα­τι­κός της ΕΛΑΣ ζητού­σε ακό­μα και προ­σα­γω­γές άσχε­των με την επί­θε­ση πολι­τών. «Φέρ­τε μου προ­σα­γω­γές, άσχε­τους, δεν με νοιά­ζει ποιος θα είναι» και κατέ­λη­ξε υπο­σχό­με­νος ότι όποιος υλο­ποιού­σε την εντο­λή την επό­με­νη ημέ­ρα θα έχει αδιά­θε­το, δηλα­δή ρεπό.

 

Πηγή www.liberal.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων