- Διαφήμιση -

Πρόσφυγες: Ο «Άγιος Βασίλης» μοίρασε δώρα στην κατάληψη της Νοταρά 26

Μαζί με την οικογένεια Σαμπάνη

Στην κατά­λη­ψη της Νοτα­ρά βρέ­θη­κε ο «Άγιος Βασί­λης», μοι­ρά­ζο­ντας δώρα σε προ­σφυ­γά­κια που φιλο­ξε­νού­νται εκεί. Παρού­σα στη συγκε­κρι­μέ­νη πρω­το­βου­λία ήταν και η οικο­γέ­νεια του Νίκου Σαμπά­νη, του 18χρονου Ρομ, πατέ­ρα δύο παι­διών, που είχε πέσει νεκρός το βρά­δυ της 22ας Οκτω­βρί­ου 2021 από σφαί­ρες αστυνομικών.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων