- Διαφήμιση -

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σήμερα 31/12

Το Σάβ­βα­το 31 Δεκεμ­βρί­ου 2022, τα Λεω­φο­ρεία θα βρί­σκο­νται στα αμα­ξο­στά­σια ως τις 23:00, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΟΑΣΑ,

Ως εκ τού­του τα τελευ­ταία δρο­μο­λό­για θα ξεκι­νή­σουν από τις αφε­τη­ρί­ες μετα­ξύ 21:00–22:00. Τα λεω­φο­ρεία Express του Αερο­δρο­μί­ου θα πραγ­μα­το­ποιούν δρο­μο­λό­για όλο το βρά­δυ χωρίς διακοπή.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων