- Διαφήμιση -

Πολυτεχνείο: Περικυκλωμένο από ΜΑΤ — Καταγγελίες ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος σε φοιτητές και εργαζόμενους

Διμοι­ρί­ες των ΜΑΤ έχουν περι­κυ­κλώ­σει, από το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής (12/5), το κτί­ριο του Πολυ­τε­χνεί­ου, μετά την από­φα­ση της Πρυ­τα­νεί­ας να προ­σω­ρή­σει σε lock out προ­κει­μέ­νου να μην πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, όπως καταγ­γέλ­λουν οι φοι­τη­τές, πολι­τι­κή εκδή­λω­ση που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για το βράδυ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων