- Διαφήμιση -

Περιστέρι: Εικόνες καταστροφής από την έκρηξη σε πολυκατοικία – Ποιός ήταν ο στόχος;

Μεγά­λες ζημιές προ­κλή­θη­καν στην είσο­δο της πολυ­κα­τοι­κί­ας στο Περι­στέ­ρι, όπου τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής (12.05.2023) σημειώ­θη­κε έκρηξη.

Στις εικό­νες φαί­νε­ται η είσο­δος να είναι δια­λυ­μέ­νη, αλλά και αυτο­κί­νη­τα που ήταν παρ­κα­ρι­σμέ­να μπρο­στά στην είσο­δο της πολυ­κα­τοι­κί­ας στο Περι­στέ­ρι να έχουν επί­σης υπο­στεί ζημιές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων