- Διαφήμιση -

Πλατεία Συντάγματος: Με Μάριο Φραγκούλη και Γιώργο Περρή θα υποδεχθεί η Αθήνα το 2023

Ο Μάριος Φρα­γκού­λης και ο Γιώρ­γος Περ­ρής, συνο­δεία 10μελούς ορχή­στρας δεξιο­τε­χνών μου­σι­κών και σολίστ, με τρα­γού­δια και αγα­πη­μέ­νες μελω­δί­ες και ένα πρό­γραμ­μα ειδι­κά φτιαγ­μέ­νο για τις φετι­νές γιορ­τές, θα καλω­σο­ρί­σουν το νέο χρό­νο στη γιορ­τι­νή και λαμπε­ρή πλα­τεία Συντάγματος.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων