- Διαφήμιση -

Πατήσια: Σύλληψη 56χρονου για διακίνηση ανηλίκων- Εξανάγκαζε παιδί σε επαιτεία

Υπή­κο­ος Αλβα­νί­ας συνε­λή­φθη το μεση­μέ­ρι της περα­σμέ­νης Δευ­τέ­ρας στα Πατή­σια μετά από διε­θνές ένταλ­μα της Interpol για δια­κί­νη­ση παιδιών.

Ειδι­κό­τε­ρα, οι αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Ανα­ζη­τή­σε­ων της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής προ­χώ­ρη­σαν στη σύλ­λη­ψη του 56χρονου άνδρα, σε βάρος του οποί­ου εκκρε­μού­σε διε­θνές ένταλ­μα σύλ­λη­ψης, που εκδό­θη­κε έπει­τα από αίτη­μα της χώρας του, όπου κατα­δι­κά­στη­κε σε ποι­νή κάθειρ­ξης 15 ετών για το αδί­κη­μα της δια­κί­νη­σης ανηλίκων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων