- Διαφήμιση -

Νεκρός εντοπίστηκε νεαρός δικηγόρος σε γκρεμό του Αττικού Αλσους

Ο 28χρονος δικηγόρος βρέθηκε σε γκρεμό του Αττικού Αλσους. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια θανάτου του.

Νεκρός εντο­πί­στη­κε νεα­ρός δικη­γό­ρος το από­γευ­μα της Τετάρ­της. Η σορός του 28χρονου βρέ­θη­κε σε γκρε­μό του Αττι­κού Αλσους.

Η αστυ­νο­μία εξε­τά­ζει όλα τα ενδε­χό­με­να για τα αίτια θανά­του του, μετα­ξύ αυτών και το ενδε­χό­με­νο αυτοκτονίας.

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο 28χρονος εργα­ζό­ταν σε δικη­γο­ρι­κό γρα­φείο με έδρα στην Κυψέλη.

Τα ίχνη του χάθη­καν χθες το βρά­δυ και έκτο­τε τον ανα­ζη­τού­σαν συγ­γε­νείς του.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες το όχη­μα του 28χρονου εντο­πί­στη­κε σήμε­ρα το πρωί κοντά στα δικα­στή­ρια της Ευελ­πί­δων. Στο εσω­τε­ρι­κό του οχή­μα­τος βρέ­θη­καν τα κλει­διά, το πορ­το­φό­λι και το κινη­τό του νεα­ρού δικηγόρου.

Κατά­θε­ση στην ΓΑΔΑ δίνει ο αδελ­φός του 28χρονου.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων