- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αθήνας (χάρτης)

Το αδιαχώρητο επικρατεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου με τα αυτοκίνητα να κινούνται σημειωτόν.

Ειδι­κό­τε­ρα, στο «κόκ­κι­νο» είναι η Αθη­νών-Κορίν­θου στο ύψος της Λ. Θηβών, η Αθη­νών-Λαμί­ας από το ΚΤΕΛ έως την Αχαρ­νών και από τη Λυκό­βρυ­ση έως την Αχαρνών.

Επί­σης, στη Λεω­φό­ρο Κηφι­σού επι­κρα­τεί μεγά­λο μπο­τι­λιά­ρι­σμα από την Πέτρου Ράλ­λη έως την παραλιακή.

Στη Λεω­φό­ρο Μεσο­γεί­ων το μεγα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μα εντο­πί­ζε­ται στην άνο­δο έως το ύψος του Χολαργού.

Στο κέντρο της Αθή­νας οι δρό­μοι στους οποί­ους επι­κρα­τεί κυκλο­φο­ρια­κό χάος είναι η Πανε­πι­στη­μί­ου, η Στα­δί­ου, η Βασι­λίσ­σης Αμα­λί­ας και η Φιλελλήνων.

Τέλος, στη Λεω­φό­ρο Β. Σοφί­ας υπάρ­χει μεγά­λο πρό­βλη­μα στην άνο­δο αλλά και στην κάθο­δο, στη Β. Κων­στα­ντί­νου στην κάθο­δο και στη Λ. Κηφι­σί­ας από τη Λ. Αλε­ξάν­δρας μέχρι τη Φιλο­θέη και στην κάθο­δο επί­σης στο ύψος της Φιλοθέης.

Δεί­τε τον χάρ­τη με την κίνηση.

 

Πηγή http://www.kathimerini.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων