- Διαφήμιση -

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση κατάσβεσης από την Πυροσβεστική

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης πυρ­κα­γιάς που είχε ξεσπά­σει σε δια­μέ­ρι­σμα στο Κολω­νά­κι, πριν από λίγο.

Οι δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής που έσπευ­σαν, έθε­σαν σύντο­μα τη φωτιά υπό από­λυ­το έλεγχο.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων