- Διαφήμιση -

Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας: Συνεχίζονται τα προβλήματα λόγω βροχής

Συνεχίζονται τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας, με χιλιάδες οδηγούς τα ταλαιπωρούνται εδώ και αρκετές ώρες.

Συνε­χί­ζο­νται τα μεγά­λα κυκλο­φο­ρια­κά προ­βλή­μα­τα στους δρό­μους της Αθή­νας, με χιλιά­δες οδη­γούς τα ταλαι­πω­ρού­νται εδώ και αρκε­τές ώρες.

Μεγά­λο μπο­τι­λιά­ρι­σμα έχει σημειω­θεί σε Κηφι­σό, Αττι­κή Οδό, Κηφι­σί­ας, Μεσο­γεί­ων και Λεω­φό­ρο Ποσει­δώ­νος καθώς και σε όλους τους δρό­μους γύρω από Χαλάν­δρι και τα Βριλήσσια.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση της Τρο­χαί­ας μπο­τι­λιά­ρι­σμα έχου­με στους εξής δρόμους:

– Κάθο­δο Κηφι­σού από τον Αγ. Στέ­φα­νο μέχρι Ρέντη και στην άνο­δο από το Φάλη­ρο έως την Κηφισιά

– Οι δρό­μοι στο κέντρο της Αθήνας

-Στην παρα­λια­κή από Πει­ραιά μέχρι Άλι­μο και στα δύο ρεύματα

– Κηφι­σί­ας από Λ. Αλε­ξάν­δρας μέχρι Νέα Ερυ­θραία και στα δύο ρεύματα

– Όλοι οι δρό­μοι γύρω από Χαλάν­δρι και τα Βριλήσσια

– Αττι­κή οδός από Μετα­μόρ­φω­ση έως Μαρούσι

– Μεσο­γεί­ων από Παπά­γου έως Αγία Παρασκευή

Επί­σης, ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­νη είναι η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στην Αθη­νών – Λαμί­ας έως τον κόμ­βο Καλυ­φτά­κη, στη λεω­φό­ρο Κηφι­σού (από την παρα­λια­κή έως τη λεω­φό­ρο Αθη­νών), στην Κατε­χά­κη και στην άνο­δο της Συγγρού.

 

Πηγή www.in.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων