- Διαφήμιση -

Φωτογραφίες: Μαχητικά αεροσκάφη κάνουν πρόβα τζενεράλε για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα

Πέταξαν πάνω από την Αθήνα

Μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη και ελι­κό­πτε­ρα της αερο­πο­ρί­ας πέτα­ξαν σήμε­ρα στον ουρα­νό της Αθή­νας κι έκα­ναν τους κατοί­κους της πρω­τεύ­ου­σας να στρέ­ψουν τα κεφά­λια τους στον ουρα­νό, λίγο μετά τις 11:30 το πρωί.

Δεν επρό­κει­το όμως για κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης ή για κάποια άσκη­ση ετοι­μό­τη­τας, αλλά για πρό­βα, εν όψει της παρέ­λα­σης για τον εορ­τα­σμό της εθνι­κής επε­τεί­ου της 25ης Μαρτίου.

Οι εικό­νες που απο­τύ­πω­σε ο φωτο­γρα­φι­κός φακός, «εγκλω­βί­ζο­ντας» στο ίδιο πλά­νο τα εντυ­πω­σια­κά αερο­σκά­φη και μνη­μεία της Αθή­νας όπως ο Παρ­θε­νώ­νας, αλλά ακό­μα και την θάλασ­σα του Πει­ραιά στο βάθος, είναι εντυπωσιακές.

 

Πηγή www.protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων